Fikan förbättrar arbetsmiljön

Fika är en företeelse som inte kan ha undgått någon svensk. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån, eller hur gammal man är, som svensk kommer man ständigt att konfronteras med denna fika i sin vardag. Runt om på våra arbetsplatser fikas det extra mycket. Titt som tätt lämnar folk sina arbetsplatser för att samlas över en kopp kaffe, inte sällan med någon form av förtäring, och lite småprat. För en utomstående kan denna företeelse verka mycket märklig men undersökningar har faktiskt visat att fikan faktiskt har flera positiva inverkningar på arbetsmiljön. Dels får de anställda tid för återhämtning, vilket förbättrar deras arbete avsevärt när de väl återvänder till sitt arbete. Man piggnar till och brukar känna sig mer vaken och alert. Detta är såklart mycket viktigt, speciellt på arbetsplatser där det förekommer olika typer av fysiskt arbete. Detta eftersom vakna och uppmärksamma medarbetare minskar risken för arbetsplatsolyckor avsevärt. Det är faktiskt mycket fascinerande att studera hur stor effekt en sådan kort paus kan ha.

Friends enjoy together an hot coffee cup in a bar in Copenhagen. Close up on the women hands using mobile phones.

 

Ett sätt att lära känna människor
Idag är det många som väljer att driva sitt eget företag eller att jobba som frilansare. Den här typen av arbetssätt har naturligtvis massor av fördelar, såsom att många väljer att hyra en arbetsplats på ett så kallat kontorshotell. Då får man i alla fall sällskap på jobbet. Det kan dock vara svårt att få kontakt med andra som arbetar på samma kontorshotell eftersom man inte samarbetar och interagerar på samma sätt som man gör på en traditionell arbetsplats. Då ska man komma ihåg att just fikan kan visa sig vara en räddare i nöden. Under gemensamma fikapauser, eller helt enkelt när man stöter ihop med någon framför kaffemaskinen, kan det upplevas som mycket mer naturligt att presentera sig och sedan inleda ett samtal. Under dessa pauser brukar de flesta människor dessutom slappna av lite grann och vara mer öppna för att tala med andra än när de sitter vid sin arbetsplats och jobbar med något viktigt, eller stressar över att hinna slutföra en uppgift i tid. Så underskatta aldrig fikan och de möjligheter som denna lilla paus kan ge dig och dina kollegor.

softpress